Open to everyone – individuals and families

image

Open to everyone – individuals and families

Get Test for COVID-19:

 Open to everyone – individuals and families

  • No cost; insurance accepted if available
  • Walk up and drive up appointments

 

Thursday, October 1, 2:30 – 5:30 p.m.

Thursdays, October 8 and 15, 10 a.m. – 1 p.m.

Masjid An-Nur Mosque

1729 N. Lyndale Avenue, Minneapolis, 55411

Registration forms will be completed at the event prior to testing

Spanish and Somali interpreters will be available at the event

Connect to other county resources after your test

 

Waa u furan yahay- qof walba-kelikeli iyo qoysaskaba

  • Waa lacag la’aan hadii aad caymis leedahayna waa la aqbalayaa
  • Markaad timaadaba waa lagu caawinayaa

 

Khamiista, October 1, 2:30 – 5:30 p.m.

Khamiisaha, October 8 and 15, 10 a.m. – 1 p.m.

Masjid An-Nur Mosque

1729 N. Lyndale Avenue, Minneapolis, 55411

Foomamka diiwaangelinta waxaa lagu buuxin doonaa goobta ka hor intaan lagu baarin

Waxaa goobta ka helaysaa turjubaano Spanish iyo Somali ah

Baaritaankaaga ka dib waxaad la xiriiri kartaa qaybo kale oo ku siinaaya caawimaadaha ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *